Ga direct naar

La Divina Commedia

La Divina Commedia, voormalig kerkje en pastorie te MAURIK in de Betuwe,

is met ingang van 17 augustus 2015 verkocht

en houdt als "la divina commedia" groepsaccommodatie op te bestaan

Alleen op de website worden foto's en feuilleton nog bewaard